Política de Privacitat

2020 © Tots els drets reservats

Aquesta pàgina web i el nom de domini atcacorreduria.com són gestionats per la mercantil Helipistas S.L., que exerceix les funcions de titular del web i prestador dels serveis de la societat de la informació.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s’exposen les dades identificatives de l’prestador dels serveis d’informació:

Helipistas, S.L. (A partir d’ara, referida com Helipistas o el titular) Heliport Teresa Vilà, s / n, 08231 Ullastrell (Barcelona) CIF: B64593296 email: [email protected]. Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 1120, Foli 27, Secció; 8, Full GI-20179 ..

El fet d’accedir i participar en aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació de les seves condicions d’ús i política de privacitat.

1. Finalitat del web. El web atcacorreduria.com té per objecte facilitar al públic en general el coneixement de tipus d’assegurances en els quals Helipistas presta serveis de mediació, així com facilitar igualment el contacte per a la sol·licitud de més informació i la seva eventual contractació.

2. Propietat intel·lectual. Els drets de propietat intel·lectual del web atcacorreduria.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de Helipistas, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Helipistas, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. L’usuari reconeix que, a l’introduir, crear o compartir continguts en aquest lloc web expressament atorga i està en condició d’atorgar sense cap contraprestació i de forma irrevocable permís a favor de Helipistas perquè aquesta pugui utilitzar, copiar, comunicar, fer públic i distribuir el contingut de l’usuari en el lloc web.

3. Condicions generals. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc web atcacorreduria.com, el que es posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la mateixa implica la seva acceptació sense reserves. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial de el contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els objectius de la web. 2) Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació sense el consentiment exprés del seu titular.

4. Accés al web. Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. El titular no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús de la informació. El titular no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament de el navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest. El titular del web no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al seu web, en el seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada, tot i que farà tots els esforços per, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.

5. Enllaços a altres webs. El titular del web no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina atcacorreduria.com. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En cas que el titular tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’ enllaç corresponent en el menor espai de temps possible.

Responsabilitat per infracció de propietat intel·lectual. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Helipistas, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

6. Reglament General de Protecció de Dades. Amb motiu de l’entrada en vigor el 25 de maig de 2018 serà d’aplicació directa el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD o el Reglament), et volem fer arribar tota la informació sobre com tractarem les teves dades i preservarem els teus drets.
7. Responsable de l’tractament: Helipistas S.L. amb domicili social a Heliport d’Ullastrell s / n 08231- Ullastrell, Barcelona. El Delegat de Protecció de dades (DPO, Data Protection Officer) serà el responsable de l’acompliment de la Normativa sobre protecció de dades dels clients de la Corredoria. Aquests són els mecanismes de comunicació amb el responsable de protecció de dades: [email protected] o bé a l’adreça postal: Heliport d’Ullastrell s / n 08231- Ullastrell, Barcelona, ​​Espanya.

Per què fem servir les teves dades?

Com Companyia Aeronàutica necessitem accedir a les teves dades per recopilar la informació necessària per completar i gestionar una reserva.

Per tant, fem servir les dades per a la correcta execució del nostre contracte de prestació de serveis amb tu.

Així mateix, no cedim les teves dades a altres companyies aeronàutiques.

Finalment, les teves dades figuren en els documents fiscals, comptables i administratius de la Companyia amb la finalitat de poder oferir-te servei, complir les nostres obligacions legals, fiscals, tributàries, de Seguretat Social, i qualsevol òrgan o administració davant de la que tinguem la obligació legal de mostrar documentació de la Companyia Aeronàutica.

Quins són els teus drets?

Com en l’anterior normativa (LOPD) els drets anomenats ARC segueixen en vigor:

Als anteriors drets que continuen en vigor, amb l’entrada de el nou Reglament s’afegeixen:

Pots exercir-los tots a [email protected].

8. Enllaços d’hipertext. En els enllaços que es realitzin a la nostra pàgina web, cal que respectin escrupolosament els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web i els continguts. No es permetran els enllaços quan aquests es realitzin de manera que el disseny de la nostra pàgina web quedi modificat i especialment, no es podran mantenir els “frames” de la pàgina web d’origen. Tampoc es permetran enllaços que puguin crear confusió en l’usuari sobre el titular de la pàgina web que es visita, per exemple mantenint la URL del web original, o de manera que el web original s’aprofiti il·lícitament de la reputació, la inversió o els drets de titular.

9. Modificacions de la web i cancel·lació. El titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en les seves webs o en la configuració i presentació de les mateixes. Helipistas es reserva el dret a cancel·lar o denegar l’accés als continguts i serveis d’aquest site d’acord amb raons internes, sense necessitat d’avís previ.

10. Responsabilitats. Helipistas no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, defectes en el Hardware i Software dels usuaris, fallades en la xarxa d’Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades). No es garanteix que la pàgina web vagi a funcionar constant, fiable i correctament, sense demores o interrupcions. Helipistas es reserva el dret a modificar la present política de privacitat a fi d’adaptar-la a les possibles novetats legislatives, així com a les que es puguin derivar dels codi tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat. Helipistas té com a objectiu principal garantir la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, recollides a través de qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades, viatjant per canals raonablement segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria estigui vigent en cada moment. Helipistas no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des del web. Helipistas no respon ni es fa càrrec de cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin relacionar-se amb el funcionament, disponibilitat i continuïtat dels llocs enllaçats. L’usuari es compromet a utilitzar el web de Helipistas acord amb el que estableix aquesta Política de Privacitat i Condicions d’Ús.

11. Galetes. El web de Helipistas pot utilitzar cookies, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la seva freqüència de visites, els continguts més seleccionats i els elements de seguretat que poden intervenir en el control d’accés a àrees restringides , així com la visualització de publicitat en funció de criteris predefinits per ATCA i que s’activen per cookies servides per tal entitat o per tercers que presten aquests serveis per compte d’Helipistas. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

12. Fòrum aplicable. L’usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals corresponents Barcelona . El titular es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establerts. Les modificacions s’inclouran de manera destacada a la web.

¿Necesitas ayuda?